Hệ thống văn phòng

Nhà xe Lộc Thủy có văn phòng trên các khu vực xe chạy qua, các văn phòng đều có thể nhận vé và nhận hàng chuyển phát nhanh đi các nơi

_________

_________

_________

_________

NGHỆ AN

1. Trụ sở chính

2.Văn phòng Cầu Bãi Tắc

BÌNH DƯƠNG

1.Bến xe Lam Hồng

SÀI GÒN

1.Bến xe An Sương